psykisk hjelp til barn og unge

Viktigheten av psykisk hjelp til barn og unge

Psykisk hjelp til barn og unge er avgjørende for deres utvikling og velvære, da de ofte har utfordringer på grunn av familie, skole, jevnaldrende eller fellesskapet for øvrig. Hvis de ikke får riktig type støtte, kan de oppleve langvarige lidelser eller til og med traumer. Første steg for å bedre deres situasjon ligger i at …

Viktigheten av psykisk hjelp til barn og unge Les mer »