psykisk hjelp til barn og unge

Viktigheten av psykisk hjelp til barn og unge

Psykisk hjelp til barn og unge er avgjørende for deres utvikling og velvære, da de ofte har utfordringer på grunn av familie, skole, jevnaldrende eller fellesskapet for øvrig. Hvis de ikke får riktig type støtte, kan de oppleve langvarige lidelser eller til og med traumer. Første steg for å bedre deres situasjon ligger i at lærere og utdanningsinstitusjoner får vekket mer oppmerksomhet rundt viktigheten av psykisk hjelp til barn og unge, samt hva som skjer hvis de i nød ikke får den støtten de trenger.

Barndomstraumer uten psykisk hjelp fører til problemer

Barndomstraumer er et alvorlig problem som påvirker livene til mange barn. Mange utsettes for følelsesmessig og fysisk vold, overgrep, omsorgssvikt og utnyttelse i ung alder. Disse erfaringene kan skape langsiktige effekter på utviklingen til barnet, ikke bare når det gjelder deres psykiske helse, men også når det gjelder hvordan de oppfatter sin egenverdi og hvordan de takler stress i voksenlivet. De som ikke får psykisk hjelp etter å ha opplevd barndomstraumer har større sannsynlighet for å utvikle problemer i fremtiden.

Det har blitt påvist at barndomstraumer kan forårsake langsiktige effekter på barn og ungdom, som depresjon, angst, dårlige sosiale ferdigheter, rusmisbruk og til og med PTSD. PTSD-symptomer som innfaller hos barn og ungdom inkluderer:

  • Traumatisk hendelse
  • Erkjennelse av at noe ille skjedde
  • Reaksjoner på hendelsen (klandrer seg selv og andre)
  • Vil unngå påminnelser om hendelsen som visse steder/personer/ting
  • Intense følelser

Helseproblemer forbundet med emosjonell mishandling

Følelsesmessig misbruk er en form for vold som kan oppleves i ethvert forhold, inkludert ekteskap, datingforhold – og mellom foreldre og barn. Det blir ofte misforstått og undervurdert da det ikke etterlater synlige fysiske merker på offeret.

En stor konsekvens av emosjonelle overgrep er psykiske lidelser som angst, depresjon eller spiseforstyrrelser. Det er mange andre negative konsekvenser som kan oppstå fra følelsesmessig misbruk som selvskading, alkohol- og narkotikamisbruk.

Det er viktig å forstå de ulike fysiske helseproblemene forbundet med følelsesmessig overgrep, slik at vi kan hjelpe barna med å få den behandlingen de trenger.

Vold og kriminalitet som resultat av mangel på psykisk hjelp

Traumatiske opplevelser i barndommen kan føre til vold eller kriminalitet som voksne. Mennesker som har opplevd traumer i barndommen, og som ikke får psykisk hjelp når de trenger det, kan være dypt påvirket når det gjelder det fremtidige nivået av vold eller kriminalitet som de vil oppleve.

Det er sentralt å forstå hva som forårsaker voldelig atferd og hvordan traumer kan føre til dem. Det er noen studier som viser at personer med en historie av traumatiske opplevelser i barndommen, som overgrep, omsorgssvikt eller lever i ekstrem fattigdom, har større sannsynlighet for å begå voldshandlinger enn de som ikke har opplevd slike traumer.

Hvordan psykisk hjelp kan gi barn og unge et bedre liv

Det er mange måter å hjelpe barn og unge til å komme seg etter traumer og finne en måte å leve et bedre og sunnere liv på. For eksempel: terapeutisk rådgivning, kognitiv atferdsterapi (CBT), samtaleterapi, kunstbaserte terapier, musikkbaserte terapier, leketerapi og mindfulness. De har ulike mål, men alle søker personlig vekst for det aktuelle barnet eller den unge.

Ideen om at «positiv tenkning» er nok for personlig vekst er ikke tilstrekkelig for noen mennesker som sliter med traumer eller andre psykiske problemer. I stedet er man nødt til å ta tak i problemer som barndomstraumer og emosjonell mishandling før de utvikler seg til noe man ikke klarer å håndtere.