Psykisk helse
i skolen

6 viktige punkter for en bedre psykiske helse gjennom skolen

Psykisk helse i skolen

Hvordan kan vi forbedre psykisk helse i skolen?

1. Psykisk helse i skolen er avhengig av fagfolk

 

Forbedre psykisk helse i skolen

Vi mener at første bud for å forbedre psykisk helse i skolen er å omgi skolene med positive rollemodeller som psykologer, psykiatere og sosialarbeidere som vet hvordan de skal snakke med barn om deres følelser og emosjonelle behov. Slike fagfolk har ekspertisen som trengs for å forstå elevene på et dypere nivå enn de fleste andre. Lærere har jo som regel et tett skjema med ting som skal foregå i og rundt timene, så det hjelper å ha et støtteapparat. Dette betyr likevel ikke at alt “psykologisk ansvar” skal falle bort for lærerne.

2. Mental helseopplæring for lærere

Med daglig omgåelse er lærerne de personene som har størst betydning i elevenes liv – noen ganger til og med større enn foreldrene. Hvis lærerne vet hvordan de skal ta tak i mentale problemer som elevene deres sliter med, vil de ofte være i stand til å stoppe den negative tendensen før ting når “the point of no return” – punktet hvor det rett og slett ikke blir mulig at eleven får et vanlig liv. Lærere vil dermed bli et ekstra ledd som gir trygghet for barna på skolen, sammen med fagfolkene.

3. Gi elevene et trygt sted å snakke om psykiske helseproblemer

For noen mennesker kan psykiske problemer være vanskelig å snakke om. For eksempel kan personer med sosial angst synes det er utfordrende å uttrykke følelsene sine høyt foran andre. Det er der trygge områder kommer godt med slik at elevene kan snakke om sin psykiske helse uten å måtte bekymre seg for eventuelle konsekvenser eller dømmende blikk fra jevnaldrende.
Noen skoler og universiteter har implementert disse trygge områdene på skoleområdene slik at elevene og studentene kan dra nytte av denne muligheten uten å bekymre seg for sikkerhet eller å bli dømt av andre for å snakke om noe personlig i en åpen setting.

4. Gi elevene ansvar og valg

Barn og unge voksne har en tendens til å psykisk være mer sårbare på grunn av alderen, og at de mangler erfaringen til å vite hvordan de skal håndtere følelsene sine når ting blir vanskelig.
En måte skolene kan hjelpe elevene til å bli mer proaktive i sin egen psykiske helse, er ved å gi dem ansvar og valg. Denne tilnærmingen lar elevene finne en balanse mellom hva de er ansvarlige for og hva de ønsker å gjøre. Fordelene ved å ta denne tilnærmingen kan inkludere å hjelpe elevene med å lære om egenomsorg, ta bedre beslutninger i stressende situasjoner, bedre beslutningstakingsevner og mer effektive måter å håndtere press fra venner eller familie på.

5. Legg vekt på psykisk helse i skolen sin læreplan

Utdanningssystemet vårt er ikke bygget for mennesker som sliter med psykisk helse og velvære. Læreplanen er ikke, men bør være en måte vi kan lære folk motstandsdyktighet og positive mestringsmekanismer i deres daglige liv. Det er for mye fokus på informasjon og karriere, og for lite fokus på selvforståelse og velvære.

Alle har ulike mestringsmetoder, men personens nødnivå vil gi dem innsikt i hvordan de kan hjelpe dem til å mestre seg bedre. Dette vil også la lærere skreddersy sin tilnærming til én student i stedet for å ha en teppeløsning som skal passe til alle (noe som simpelthen er umulig å få til).

6. Organiser ungdomslederskapsprogrammer som oppmuntrer til selvtillit og positiv tenkning

Ungdomslederprogram kan hjelpe unge med å utvikle sine talenter og interesser som deretter kan brukes til å bidra til større formål. Slike program må la ungdommene lære mer om viktigheten av selvtillit og positiv tenkning. Programmet skal også lære dem hvordan de skal håndtere stress, jobbe i grupper og ta beslutninger.
For å virkelig skape endring, bør disse programmene fokusere på å utvikle ferdigheter for studenter slik at de blir mer stødige og verdifulle medlemmer av samfunnet når de uteksamineres fra videregående skole og høyskole. Ikke vil dette bare bedre psykisk helse i skolen slik at man når et “akseptabelt nivå” av mental velvære; det vil gi elevene mer glede og mestringsfølelse enn gjennomsnittet.